NOWOCZESNE BIURO RACHUNKOWE W MARKACH - świadczy usługi na miarę:

  • rozpoczęcie działalności bez dodatkowych opłat
  • reprezentacja przed US oraz ZUS
  • odbiór dokumentów
  • usługi księgowe, a w szczególności:

KSIĘGI HANDLOWE

Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych – ksiega główna i księgi pomocnicze, gospodarka materiałowa, prowadzenie rozrachunków, rejestrów VAT, sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Głównym Urzędem Statystycznym, reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym.

KADRY, PŁACE I ZUS

Akta osobowe, listy płac, ewidencja wynagrodzeń, rozliczenia umów cywilno-prawnych, rozliczenia właścicieli, deklaracje ZUS, przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej (Płatnik), zaświadczenia o zarobkach, sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników, reprezentacja Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, rejestry VAT, deklaracje podatkowe, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym.

  • BFK Finanse Sp. z o. o.
  • z siedzibą w Markach, ul. Sokola 15, 05-270 Marki
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  • XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000298640, NIP: 525-241-92-96, bok@bfkfinanse.pl
  • Projekt i realizacja: Klaudia Aleksandra Nowak