• BFK Finanse Sp. z o. o.
  • z siedzibą w Markach, ul. Sokola 15, 05-270 Marki
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  • XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000298640, NIP: 525-241-92-96, bok@bfkfinanse.pl
  • Projekt i realizacja: Klaudia Aleksandra Nowak